Seminaarin aihe: Ennalta estävät innovatiiviset ja tutkintaa tukevat turvallisuusratkaisut

Ensimmäisen puheenvuoron pitäjä kansanedustaja Kari Tolvanen toimi puheenjohtajana parlamentaarisessa työryhmässä, jonka aiheena oli Suomen sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon tulevaisuus.  Raportti valmistui 2015. Tolvanen käsitteli puheenvuorossaan raportin pohjalta rikollisuudessa ja rikostutkinnassa tapahtuneita muutoksia. Toisena keskeisenä ajankohtaisena aiheena Tolvanen esitteli turvallisuus- ja oikeusviranomaisten haasteita ja tulevaisuuden näkymiä.

Johtaja Risto Karhunen Finanssialan keskusliitosta kertoi rikollisuuden torjunnasta FK:n näkökulmasta ja rikosten aiheuttamista vahingoista.  Karhunen painotti rikosten ennalta estävyyden merkitystä ja ihmisten omatoimisuutta rikosten torjunnassa. Ennalta estävässä työssä pitää käyttää perinteisiä menetelmiä ja sen lisäksi tulisi ottaa käyttöön tekniikan kehityksen mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet. Karhusen mukaan rikollisuus on muuttunut. Vaikka tietoon tullut omaisuus-rikollisuuden määrä onkin laskenut, niissä on entistä enemmän kansainvälisiä liittymiä ja ne ovat entistä vaikeammin selvitettävissä.  Lisäksi rikoksella viedyn omaisuuden takaisin saannissa on vaikeuksia.

Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion DNA-ryhmän päällikkö Auli Bengs valotti DNA-tutkimuspyyntöjä ja näytteiden käsittelyketjua sekä lausuntoja. KRP:n laboratorio vastaa vuosittain yli 30 000 tutkimispyynnön ja yli 30 000 rekisteripyynnön tutkimisesta. DNA-tekniikat ovat nykyään todella kehittyneitä, pienistäkin jäljistä saadaan tuloksia. DNA-tuloksen merkitys on kuitenkin täysin riippuvainen tutkittujen näytteiden asianmukaisesta käsittelystä.

Partner Tapio Lautsi esitteli synteettisen DNA-ratkaisun eri sovelluksia ja käyttökohteita. Synteettiseen DNA:han perustuvat SelectaDNA-ratkaisut ovat uutta Suomessa.  Lautsi painotti synteettisen DNA-ratkaisujen laajaa käyttöalaa. Ne eivät rajoitu pelkästään omaisuuden merkintään. Sovellukset kattavat myös henkilö- ja liiketilojen suojausratkaisuja. Ennalta estävyyden lisäksi sovelluksilla on rikostutkintaa tukeva merkitys.

Taustatietoja:

Synteettisen SelectaDNA:n kehittäjäyhtiölle Selectamark Security Systems plc:lle ja sen liiketoiminnalle on myönnetty seuraavat laatusertifikaatit: ISO 9001 – laatujärjestelmän hallinta ja johtaminen, ISO/IEC 27001 – tietoturvallisuuden hallinta ja johtaminen sekä ISO 14001 – ympäristöasioiden hallinta ja johtaminen

Lisäksi yhtiölle on myönnetty seuraavat tuote- ja tietojärjestelmäsertifikaatit: BSI PAS 820:2012 ja

LPS 1224: # 3

Synteettiseen DNA:han perustuvia ratkaisuja on käytetty useasti perusteena pidätyksissä rikostutkintojen yhteydessä ja oikeudenkäynneissä rikosteknisenä todistusaineistona Euroopassa ja Uudessa Seelannissa. Liitteessä on tiivistetysti esimerkkejä muutamista tapauksista.

Tukholman poliisi on vuoden 2014 aikana yhdessä Stöldskyddsföreningenin (SSF), suurimpien vakuutusyhtiöiden ja kolmen Tukholman alueen kunnan kanssa toteuttanut pilottiprojektin murtovarkauksien vähentämiseksi.  Ruotsin poliisi myös testaa SelectaDNA-ratkaisuun perustuvaa High Velocity Tagging System välineen käyttökelpoisuutta muun muassa mellakantorjuntatilanteissa.

Näsbyssä toteutetaan vuoden 2015 aikana hanke veneiden ja perämoottoreiden varkauksien vähentämiseksi.

Lisätietoja: Tapio Lautsi 0400 615473, Jyri Urm 040 848 1305 ja Reijo Hyytiäinen 040 767 6209