Ennalta eli proaktiivinen merkitsee ennalta vaikuttavaa, ennakoivaa, varautuvaa, ottaa etukäteen huomioon.
Estää merkitsee torjua, ehkäistä, välttää, tehdä jokin tapahtuma tai seikka mahdottomaksi.

Rikollisuuden ennalta estämisellä tarkoitetaan niitä toimia, joilla puututaan rikokseen jo ennen sen tekemistä.

Ennalta estävyyden voidaan todeta olevan kaiken kattava ja kaikkiin henkilösuojaukseen ja liiketoimintaturvallisuuteen vaikuttaviin toimenpiteisiin kuuluva toimintatapa. Panostamalla ennalta estävyyteen torjutaan mahdollisia epäonnistumisia ja vahinkoja ennakolta.

Tehokkaan ennalta estävän omaisuuden merkinnän ja suojauksen piirteitä:

Helppo ja vaivaton käyttää

Kustannuksiltaan kohtuullinen

Ennaltaehkäisevä – ratkaisu sisältää näkyvät varoituskyltit ja – tarrat

Kestävä – merkintää ei voi poistaa esineestä

Näkymätön – merkintä on näkymätön eikä vaurioita merkittyä esinettä

Ainutkertainen – merkintää ei voi kopioida tai muuttaa

Helppo tunnistaa – viranomaisen on kyettävä tunnistamaan merkintä nopeasti ja kiistattomasti

Kansainvälinen – järjestelmän tulee olla sellainen, että anastettu omaisuus pystytään jäljittämään ja palauttamaan oikeille omistajilleen yli valtiorajojen

Tutkintaa tukeva – järjestelmän tulee helpottaa poliisin rikostutkintaa

Oikeudessa pätevä – merkintäratkaisuun pohjautuvan teknisen todistusaineiston tulee olla oikeudessa pätevää

Synteettiseen DNA-ratkaisuun perustuvat SelectaDNA – turvamerkintäsovellukset täyttävät erinomaisesti edellä esitetyt vaatimukset.