Tuloverolain 64 § muutos tuli voimaan 1.1.2021. Lainkohdassa säädetään työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaasta enimmäismäärästä.  Verohallinto on antanut ohjeen: Luontaisedut verotuksessa (kohta 12 polkupyöräetu) ja päätöksen: Verohallinnon päätös vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontaisetujen laskentaperusteista (27 § polkupyöräetu).  Ohjeen ja päätöksen yksityiskohtaisiin sisältöihin voi tutustua osoitteessa www.vero.fi.  Työnantajat tukemaan hyvinvointia Työnantaja tue työntekijäsi hyvinvointia ja anna […]

Read More